W jaką piłkę grają słonie

            Myślisz, że w nożną? Nie. W ręczną? Źle. Zatem w koszykową albo siatkową. Otóż, nie. W każdą, nawet w rugby, o ile jest to p i ł k a  t r ą b n a… Cha, cha, cha.