Wiersz alternatywny

– utwór poetycki, w którym pewien element jest powielony w różnych wariantach, np. istotne wersy czy puenta, by czytelnik mógł wybrać treść, która mu bardziej odpowiada. Pierwszy wiersz tego typu napisałam 16.01.2009.