Wiersz inkluzyjny

– utwór poetycki, w którym w wyniku oryginalnego zapisu znajduje się dodatkowy tekst, typowy dla dzieł liberackich. Zazwyczaj wyróżnione słowa dają się ułożyć w wiersz konkretny. Wydzielone cząstki słów mogą pochodzić z różnych języków i nie muszą odpowiadać budowie morfologicznej wyrazów. Tekst można odczytywać w sposób tradycyjny, ale wnikliwy czytelnik znajdzie w utworze więcej, czasami kilka warstw jak we współczesnym palimpseście.