Lasek (mieszany) z lib-era-tury słynący

Mój kontakt z liberaturą zaczął się od książki w pudełku- Dwanaście wierszy w kolorze Krystyny Miłobędzkiej. Po wielu latach kolekcja cudzych dzieł liberackich rozrosła się do kilkudziesięciu pozycji, wśród których przeważają prace naszego liberata totalnego – Radosława Nowakowskiego, nazwanego w pracy doktorskiej przez Agnieszkę Przybyszewską – „wujkiem liberatury”. „Rodzicami” pozostają Zenon Fajfer i Katarzyna Bazarnik. A oto, co mnie się liberacko natworzyło: